SeminarThailand สัมมนาทั่วไทย ศูนย์รวมสัมมนา คอร์สอบรม หลักสูตร ต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ทุกคน มีทั้งคอร์สออนไลน์ อบรมในองค์กร นอกจากนั้นยังมีคอร์สฟรีๆ อีกมากที่ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัด
สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดยานนาวา (พระอารามหลวง)
ได้ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี ภายใต้
แนวคิด “ สนุก สุข ซึ้ง กินใจ ” โดยมีหลักสูตรการอบรมธรรมะอารมณ์ดี จำนวน ๕ หลักสูตร ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
หลักการ เหตุผล และ ข้อมูลที่น่าสนใจ :
หลักสูตรที่ ๑ ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าค่าย เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานด้านศีลธรรมเน้นการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ) ปัญญา (สว่าง) และปลูกฝังคุณธรรม ๔ ส คือ สนุก สาระ สงบ และสำนึก

หลักสูตรที่ ๒ ค่ายธรรมะพลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑ เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก พัฒนาจิตอาสา เน้นการสร้างเสริมกระบวนการคิด ความกล้าแสดงออก เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ส คือ สนุก สาระ สงบ สำนึกและ สร้างสรรค์

หลักสูตรที่ ๓ ค่ายศิลปะแห่งชีวิต พิชิตความสุข
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการอบรมที่แนะนำการใช้ชีวิตทั้ง ๔ ด้าน ที่มักจะทำให้เกิดทุกข์ คือ การเรียน การงาน การเงิน และความรัก

หลักสูตรที่ ๔ ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๓ และนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักเรียน กรรมการนักเรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาวาทศิลป์ การพูดต่อที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็นผู้นำ เน้นการพัฒนาความคิด การวางตัว ภาวะผู้นำ ความมีอัจฉริยะหลักสูตร ๕ ค่ายวิปัสสนานุบาล
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เข้ารับการอบรมทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำทุกคนเข้าสู่การดูจิตของตนเองด้วยการภาวนา ภายใต้แนวคิด “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” ด้วยกิจกรรมศิลปะแห่งการใช้สติ กิจกรรมการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน วิถีแห่งการรู้แจ้ง ชีวิตหลังความตายชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียม เป็นต้น ฯ
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม