คอร์สผู้ประกอบการเป็นคอร์สที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจต่างๆ เพราะด้วยการที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขั้นตอนหลากหลายในการสร้างธุรกิจแต่ละธุรกิจขึ้นมา ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีความเข้าใจ ทาง seminarthailand ก็เป็นแหล่งอบรมแหล่งหนึ่งที่สร้างให้ผู้ประกอบการกลายเป็นผู้นำที่ดีหลายต่อหลายคนมาแล้วก็เพราะด้วยคอร์สผู้ประกอบการนั่นเอง ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า คอร์สผู้ประกอบการของ seminarthailand เป็นคอร์สที่มีความครอบคลุมของการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
คอร์สผู้ประกอบการ
- โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง
- โฮสเทลคืออะไร

- ทำไมต้องทำโฮสเทล

- สร้างจุดขายและแบรนด์อย่างไร

- ออกแบบประสบการณ์ลูกค้าด้วย Service Design

- การเงินและกฎระเบียบข้อบังคับการทำโฮสเทล

- เรื่องต้องรู้การทำธุรกิจโฮสเทล

- ได้เรียนรู้ธุรกิจโฮสเทลเบื้องต้น
คอร์สกลยุทธ์ธุรกิจ
LINE ID: @trainingbymotiva
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์ของแผนกและองค์กรได้
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเป็นแกนหลัก
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า หรือต้นทุนในด้านต่างๆ บางองค์กรไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้องค์กรประสบปัญหาไม่สามารถแ...
คอร์สกลยุทธ์ธุรกิจ
LINE ID: @trainingbymotiva
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสนองความต้องการหรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ...
คอร์สผู้ประกอบการ
เปิดรับสมัครวันนี้- 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล: 14 กุมภาพันธ์ 2561
S100>Young Self Made Successor Academy
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ
Selfmade x Smart x SMEs “เพื่อ SMEs
หัวใจนักสู้ มุ่งสู่ธุรกิจร้อยล้าน ไปด้วยกัน” ยกระดับ SMEs ไทย สู่ Smart SMEs มุ่งหน้ากันเป็น ธุรกิจแสนล้าน เมื่อนักธุรกิจมีฝันคิดก...
คอร์สผู้ประกอบการ
หลักสูตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในราคาที่เข้าถึงได้ . . . เหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะคะ สมัครก่อน 24 มค. ราคา Early bird 29,000 บาท เท่านั้นเอง รีบนะ เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือน
คอร์สผู้ประกอบการ
เพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาทดลองได้แบบไม่มีเงื่อนไข ร่วมเรียนรู้วิสัยทัศน์และแนวคิดการปรับตัวสำหรับธุรกิจยุคใหม่ รู้จักกับคอร์สต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้และทำงานร่วมกัน โดยงาน Open House จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ Wecosystem อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 9 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบีย...
คอร์สผู้ประกอบการ
Wecosystem เปิด 2 คอร์สใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ คอร์สแรกในเดือนกุมภาพันธ์ชื่อว่า Formless: Business Transformation จะเปลี่ยน Mindset ของคุณให้ไม่ยึดติดกับรูปแบบการทําธุรกิจเดิมๆ ตลอดจนสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะใช้เครื่องมือใดเข้ามาช่วยในกระบวนการคิดของเจ้าของกิจการเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและกําหนดทิศทางให้เข้ากับโลกธุรกิจ...
คอร์สผู้ประกอบการ
LINE ID: @herbalbiz
พร้อมพบกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับสมุนไพรมากมายได้ที่ศูนย์การค้า เดอะฮับ ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคมนี้ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สนใจคอร์สอบรมและสัมมนา ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://creativesurvey.typeform.com/to/BavXSc ( ฟรีทุกรายการ )
คอร์สผู้ประกอบการ
LINE ID: @herbalbiz
พร้อมพบกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับสมุนไพรมากมายได้ที่ศูนย์การค้า เดอะฮับ ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคมนี้ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สนใจคอร์สอบรมและสัมมนา ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://creativesurvey.typeform.com/to/BavXSc ( ฟรีทุกรายการ )
คอร์สผู้บริหาร/ผู้นำ
LINE ID: @businessbreakthru
CEO จะได้เรียนรู้ - ลำดับขั้นของการเป็นผู้นำ - อะไรคือผู้นำที่ดี และความสำคัญของผู้นำมีอะไรบ้าง - ความแตกต่างระหว่างผู้นำและเจ้านาย และการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร - เรียนรู้เรื่อง วิธีการโค้ชชิ่ง เปลี่ยน Mindset ของทีม - เรียนรู้เรื่องวิธีการคุยกับทีมรายไตรมาส
คอร์สผู้บริหาร/ผู้นำ
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
คอร์สบริหารจัดการ
หลักสูตรด้าน Management คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?
งานด้านบริหารขององค์กรเปรียบได้กับส่วนงานที่เป็นภาพรวมขององค์กรหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ต้องบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กรให้พร้อมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ หลักสูตรในด้านนี้จะมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยมีเนื้อหาหลักสูตร
คอร์สผู้ประกอบการ
LINE ID: @awi2723h
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฟรี “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpreneurs Creation-NEC) ”
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล 
แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าทีมขาย และผู้บริหารงานขายทุกคน จะสามารถทำงานด้านการบริหารเหล่านี้ได้ดีพอ เพราะหลายท่านก...
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
คอร์สบริหารจัดการ
LINE ID: @trainingbymotiva
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย และกำไร
ความสำเร็จของเขา จะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเสนอ...
Course Start Up
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตร “The Disruption of Consumer Behaviors in the Digital ERA” วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 300
กำหนดการลงทะเ...
“สัมมนาทั่วไทย” แนะนำบทความที่น่าสนใจ
จำนวน 6 รายการ
LINE ID: @businessbreakthru
ผู้นำของคุณเป็นผู้นำจริงไหม?
ผู้จัดการของคุณเป็นผู้จัดการจริงหรือปล่า?

CEO จะได้เรียนรู้
- ลำดับขั้นของการเป็นผู้นำ
- อะไรคือผู้นำที่ดี และความสำคัญของผู้นำมีอะไรบ้าง
- ความแตกต่างระหว่างผู้นำและเจ้านาย และการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร
- เรียนรู้เรื่อง วิธีการโค้ชชิ่ง เปลี่ยน Mindset ของทีม
- ...
คอร์สผู้บริหาร/ผู้นำ
LINE ID: @wealthspace
เรารู้กันว่าการทำอะไรที่สนุก เราจะอยากทำมันตลอดเวลา ตื่นมาก็อยาก จะให้ไปนอนก็ไม่ไป สำหรับเราชาว Wealth Space เราเชื่อว่าการทำธุรกิจนั้นสนุก เลยเอาเคล็ดไม่ลับมาเล่าให้ฟัง ลองทำดูแล้วจะรู้ว่า การทำธุรกิจมันสนุก วันนี้เป็น Model ที่จะทำให้มีเวลาเหลือมากขึ้น เราตั้งชื่อมันว่า "MAP แผนที่สู่อิสรภาพทางเวลา"
คอร์สผู้ประกอบการ
หลายๆ ครั้งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพราะเราทำไม่ได้ ไม่ใช้เพราะเราไม่มีสมรรถภาพ แต่เป็นเพราะเป้าหมายมันผิดพลาดตั้งแต่แรก คล้ายๆ กับที่หลายๆ คนบอกว่าอยากเป็นคนรวย แต่ก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้ที่ว่าอยากรวยนั้นหน่ะ จะต้องมีเงินมากน้อยสักเท่าไหร่ บางคนจึงไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนแต่ละปีสักเท่าใดจึงจะพอสำหรับตนเอง ทำให้เอ...
คอร์สผู้ประกอบการ
LINE ID: @wealthspace
ความเป็นผู้นำ คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้งานเดินหน้า และคนที่อยู่ข้างคุณ ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ เพราะความเป็นผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ แต่เราทุกคนแตกต่างกัน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้า คุณต้องกลับมาเข้าใจตัวเองก่อนว่า ความเป็นผู้นำในตัวคุณเป็นแบบไหน เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำที่แตกต่า...
คอร์สผู้บริหาร/ผู้นำ
LINE ID: @wealthspace
หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ที่ต้องคุมทีมให้มีประสิทธิภาพ อย่าเลื่อนเรื่องนี้ผ่านไป เรื่องของ “คน” เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ และผู้นำ ส่วนใหญ่เผชิญความท้าทายมากที่สุด เพราะคนที่เข้ามาเป็นพนักงาน อยู่ได้ไม่นานก็ลาออก สอนงานกันไปได้ไม่เท่าไหร่ ก็ไปทำที่ใหม่ ที่ให้เงินเดือนสูงกว่า และอะไรล่ะ คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาอยากอยู่กับคุณ วันนี้ W...
คอร์สผู้ประกอบการ
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม