คอร์สการเงินเป็นคอร์สที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้ ไม่ว่าเป็นการเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี หรือกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินก็ตาม www.seminarthailand.com ก็มีการจัดคอร์สการเงินให้กับคุณแล้วในทุกๆรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถที่จะวางแผนการเงิน รายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดี หรือสามารถที่จะทำธุรกิจดดยการบริหารการเงินอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ก็เพื่อผลลัพธ์ของการเงินของคุณ นี่แหละ คือ ความต้องการของเว็บไซต์ seminarthailand ที่มีการจัดคอร์สการเงินนี้ขึ้นมา
คอร์สบัญชี
LINE ID: mimiandtenten
นักบัญชีมืออาชีพ
• บทบาทใหม่ของนักบัญชีและแนวปฏิบัติงานด้านบัญชีทางสถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมการทำบัญชีด้วยเอกสารจริง ทุกขั้นตอนตั้งแต่มีรายการค้าเกิดขึ้น จนถึงปิดงบบัญชีบริษัท และงบบัญชีกรมสรรพากรการปรับแนวความคิดในการบริหารงานแบบใหม่สนับสนุนคนรุ่นใหม่สู่อาชีพผู้ทำบัญชี
คอร์สการเงินส่วนบุคคล
LINE ID: @dr.fish
ในยุคที่ตัวเลขดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราแทบไม่ต่างไปจาก 0% และเมื่อหักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว กลายเป็น ติดลบ การฝากเงินกับธนาคารจึงไม่น่าจะเป็นตัวเลือกในการบริหารเงินออมอีกต่อไป เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง “การลงทุน” จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในการทำให้เงินงอกเงย สำหรับผู้ที่สนใจทำให้เงินออมเติบโต แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะลงท...
คอร์สกฎหมาย
สิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สนี้ อ.โดโด้ อยากให้ทุกท่านเปิดมุมมองคำว่ากฎหมาย เสียใหม่ เพราะ “กฎหมาย” ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คุณคิด แต่ “กฎหมาย” จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างมากมาย เพราะอาชีพนายหน้า เป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนจำนวนมาก การเป็นนายหน้า คือ ช่องทางในการสร้างรายได้จากการชี้ช่องให้ผู้ซื้อขายทำสัญญากัน ส่วนใหญ่จะเ...
คอร์สภาษี
ปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการบัญชี และผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่ว...
คอร์สบัญชี
จากการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการขนาดย่อม ขนาดกลางหรือผู้บริหารของบริษัทหากท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ประสบปัญหาทางด้านบัญชี ความผิดพลาดเกี่ยวกับการการบันทึกบัญชี และความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระภาษี หากมีการจัดการวาง แผนระบบภาษีที่ไม่มีทักษะความรู้ชัดเจน จะต้องทำให้เสียภาษีมากเกินไป และทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้
คอร์สการเงินธุรกิจ
งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คอร์สการเงินส่วนบุคคล
เรื่องเงินถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกช่วงชีวิตของคนเรา ทุกช่วงชีวิตมีหลักการวางแผนเรื่องเงินที่ต่างกัน
บางคนประสบความล้มเหลวในเรื่องของการเงิน เพราะขาดความรู้ บางแหล่งข้อมูลก็เข้าใจยาก นำมาใช้จริงไม่ได้
“สัมมนาทั่วไทย” แนะนำบทความที่น่าสนใจ
จำนวน 0 รายการ
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม